W 2021 r. na Targach, z inicjatywy podgórskiej Fundacji Targ Pietruszkowy, odbył się cykl spotkań NGO dla NGO, mających na celu promocję i wspieranie działalności lokalnych organizacji pozarządowych. Poniżej prezentujemy wszystkie organizacje.

Fundacja Dzieci w Naturę

To młody krakowski NGO’s, zajmujący się edukacją przyrodniczą i ekologiczną dzieci i dorosłych. Tworzymy autorskie i nowatorskie narzędzia i formy edukacyjne, które są powielane także przez innych wykonawców. Nasze działania dają uczestnikom możliwość alternatywnego, ciekawego spędzania czasu w przyrodzie, bez konieczności dalekich podróży. Stawiamy na autentyczny i żywy kontakt z przyrodą dostosowany do potrzeb dzieci i dorosłych. Naszą misją jest, aby ludzie spędzali więcej czasu w dzikiej przyrodzie w swojej najbliższej okolicy i dostrzegli w tym wartość. Odpowiadamy na wyzwanie coraz częstszego u dzieci i dorosłych syndromu deficytu natury (‘nature deficit disorder’). Prowadzimy terenowe zajęcia dla przedszkoli, szkół, placówek specjalnych oraz dla rodzin i dorosłych. Wydajemy spacerowniki po dzikiej przyrodzie w miastach – dotyczące Krakowa i Warszawy.  Pomagamy stworzyć dzikie zakątki na terenie nieużytków i udostępnić je dla mieszkańców – jak na przykład Żabie Doły w podkrakowskich Zielonkach. Na targach interaktywnie i w pigułce zaprezentujemy jak wyglądają nasze zajęcia – pełne obserwacji i doświadczania przyrody zmysłami. 

Fundacja Aeris Futuro

Hasło Fundacji Aeris Futuro to “Stwórzmy klimat dla przyszłości.”

Naszą misją jest skuteczne przeciwdziałanie globalnej zmianie klimatu, ochrona i zwiększenie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz promowanie odpowiedzialnego biznesu. Od 16 lat prowadzimy program “Czas na Las“, w ramach którego offsetujemy emisje dwutlenku węgla poprzez nasadzenia drzew.

Aeris – Powietrze, symbol nieskończoności życia, jeden z czterech żywiołów łączy niebo i ziemię jest środowiskiem światła, zapachu, stanowi pokarm do życia każdej istoty. Potrzebujemy powietrza by żyć, a jednocześnie niemal każdą działalnością negatywnie na nie oddziałujemy. Efektem jest postępująca zmiana klimatu, która może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w środowisku, a tym samym stanowić zagrożenie dla człowieka i przyrody.

Futuro – ideą zrównoważonego rozwoju jest takie korzystanie z zasobów środowiska, aby nie ograniczać możliwości rozwoju przyszłym pokoleniom. Pragniemy służyć propagowaniu i wdrażaniu tej idei w życie.

Żywa Pracownia

Żywa Pracownia to działająca na styku rzemiosła, dizajnu, i ekologii firma społeczna współtworzona przez rzemieślników, przyrodników i osoby doświadczające wykluczenia społecznego.

Na co dzień zajmują się edukacją kulturalną i włączaniem społecznym. Ich specjalnością są warsztaty rzemieślnicze oraz twórcze działania z zakresu edukacji regionalnej, kulturowej, przyrodniczej i ekologicznej, do których zapraszają lokalną społeczność i grupy marginalizowane – dzieciaki ulicy, seniorów, migrantów, mamy z dzieciakami, osoby w kryzysie bezdomności, z niepełnosprawnościami, ubogich i samotnych.

W siedzibie Żywej Pracowni przy Celnej 5 działa Szwalnia Społeczna i Warsztat Rowerowy Wrona i Kompany oraz Podgórska Wypożyczalnia Sąsiedzka, z zasobów której możecie nieodpłatnie wypożyczyć narzędzia, maszynę do szycia czy rower cargo.

W strefie NGO dla NGO będziecie mogli zakupić produkowane przez Żywą Pracownię rzemieślnicze zabawki z drewna i inspirowane tradycyjnymi formami dekoracje świąteczne. Wszystko to w formie “warsztatów na wynos”, czyli pakietów materiałów wraz z intuicyjnymi instrukcjami krok po kroku przeprowadzającymi Was przez proces samodzielnego wykonania zabawki/dekoracji. Całkowity dochód z ich sprzedaży przeznaczony jest na działanie przestrzeni aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób z doświadczeniem bezdomności i niepełnosprawnościami.

Ekipa Żywej zaprosi Was także na swoim stoisku na warsztaty robienia z materiałów upcyklingowych pająków krystalicznych – przestrzennych ozdób świątecznych wykonywanych dawniej m.in ze słomy żytniej.

Fundacja Crush On Trash

Śmieciotworzenie! Fundacja Crush On Trash zaprasza wszystkich do wspólnego tworzenia logo Miasta Krakowa! Znak wszystkim znany, ale w nowej niecodziennej odsłonie – wykreowany ze śmieci i odpadów! Kolaż powstanie z przygotowanych przez CoT materiałów w kolorach bieli i niebieskości. Można przynosić również własne śmieci w tych barwach, do czego gorąco zachęcają prowadzące warsztaty. 

Będziemy bawić się prostymi metodami przetwarzania odpadów, ich teksturą i formą, tak by efekt końcowy cieszył oko plastyczną różnorodnością! Zapraszamy do wspólnej zabawy twórczej!”

– Marta & Agata

Atelier Wartości

Atelier Wartości powstało z pragnienia pozytywnego oddziaływania na otaczającą rzeczywistość. Jesteśmy spółką non profit. Naszą misją jest budowanie wartości. Budujemy więzi. Łączymy biznes z NGO. Łączymy tradycję z nowoczesnością.

Budujemy partnerstwa biznes-NGO, szkolimy, chronimy dziedzictwo niematerialne, a w naszej szwalni powstają produkty o wyjątkowej wartości. Tworzymy w niej miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a wypracowany zysk przeznaczamy na realizację celów społecznie użytecznych.

Inspirujemy do współpracy, pomagamy budować partnerstwa pomiędzy organizacjami pozarządowymi, lokalnymi społecznościami i biznesem. Biznesowi proponujemy działania, z zakresu społecznej odpowiedzialności, przekonujemy, że społeczne inwestycje się opłacają, zaś NGO wspieramy w realizacji ich celów, celów społecznie użytecznych.  

Drugim filarem naszych działań jest pielęgnowanie więzi, które trwają i tworzenie nowych. Szczególnie bliskie są nam zagadnienia związane z ochroną dziedzictwa niematerialnego. Nasze działania koncentrują się na ukazywaniu, utrwalaniu otaczającego nas bogactwa naszej kultury.  

W prowadzonej przez nas szwalni, gdzie znajdują zatrudnienie osoby zagrożone wykluczeniem powstają produkty o wyjątkowej wartości. Wypracowany zysk przeznaczamy na rozwój przedsiębiorstwa i realizację projektów społecznych. 

NGOsy szkolimy, jak sprofesjonalizować swoje działania, by łatwiej było im mówić językiem biznesu, budować partnerstwa. Dla biznesu prowadzimy szkolenia miękkie z zakresu diversity & inclusion, uwrażliwiające na potrzeby osób z niepełnosprawnością: savoir vivre w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością.

Dzieło Kolpinga

Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce realizuje projekty i działania w zakresie edukacji globalnej i pomocy rozwojowej krajom Globalnego Południa.

Dzieło Kolpinga w Polsce to międzynarodowa wspólnota katolików propagująca ideę „pomocy dla samopomocy”, czyli pomocy wyzwalającej inicjatywę, która motywuje do działania. Dzieło funkcjonuje w 61 krajach świata i zrzesza 400 tys. członków działających na rzecz swych lokalnych społeczności. Obecnie, Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce prowadzi różnorodne projekty na rzecz: osób poszukujących zatrudnienia („Mam POWER. Mam pracę”, „Aktywni i samodzielni na rynku pracy”), wzmacniania kompetencji społecznych wśród młodzieży („Aktywni Młodzi – program rozwoju kompetencji społecznych”) oraz programy skierowane do aktywizacji społecznej osób starszych („SOS dla seniora”) Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska celem dowiedzenia się więcej o prowadzonych przez nas działaniach.

Stowarzyszenie Ludzi z Pasją – WhoMan

WhoMan to przestrzeń, w której pokazujemy czym jest unikatowy pierwiastek nazywany PASJĄ.

Tworząc społeczność dajemy możliwość poznania inspirujących ludzi poprzez filmy oraz organizowany przez nas Festiwal Ludzi z Pasją-Whoman Festival.

Projekt WhoMan założony został przez nieformalną grupę ambitnych studentów w styczniu 2018 roku. W maju 2018 roku powołane do życia zostało Stowarzyszenie Ludzi z Pasją – WhoMan. Od tego czasu stowarzyszenie wyspecjalizowało się w zakresie produkcji materiałów filmowych oraz organizacji wydarzeń. W filmowym portfolio Stowarzyszenia znajduje się 12 krótkich reportaży o ludziach z pasją, 12 live sesji z koncertów WhoMan Session, 3 kampanie społeczne oraz kilkanaście filmów wyprodukowanych w ramach współpracy z podmiotami takimi jak: Slot Art Festiwal, Cracow Art Week KRAKERS, Miesiąc Fotografii w Krakowie, Festiwal Otwarte Mieszkania Kraków, Bytom Film Festival, Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego „Słowianki”czy Ars Latrans Festival. Rok rocznie zacieśnia się również współpraca projektu WhoMan z Open Eyes Economy Summit, która w tym roku, obok tradycyjnej już produkcji materiałów video promujących Kongres oraz filmowych podsumowań wydarzenia, objęła współorganizację wystawy fotograficznej LUDZIE i GENERACJE MAJĄ SWOJE RACJE.

Podczas targów będziemy chcieli pokazać formy naszej działalności, skupiając się w głównej mierze na działalności filmowej, szukając przy tym wspólnego pola do działania w tym zakresie z innymi NGOsami.

Share